Jobs and careers


 วิศวกรประจำโครงการ

- เพศชาย อายุ 30-35 ปี 
- วุฒิป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องเล่นสวนน้ำ+สวนสนุก,ดูแลส่วนขยายเพิ่มเติมฐานโรงแรม สวนน้ำ และสวนสนุก,
- ดูแลระบบ Facilities ของสวนน้ำ+สวนสนุก และส่วนอาคารสำนักงาน,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

 พนักงานคุมเครื่องเล่น

- เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี 
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง,มีความอดทน,สามารถทำงานกลางแจ้งได้

 พนักงานบริการลูกค้า

- ช/ญ อายุ 20-30 ปี
- วุฒิ ปวช ขึ้นไป
- มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความอดทน,สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 เจ้าหน้าที่บุคคล

- เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- วุฒิป.ตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความเป็นผู้นำ,มีความรับผิดชอบสูง,สามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านไฟฟ้า/เครื่องกล,มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน

- เพศชาย
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปวช.-ป.ตรี กำกับงานรักษาความปลอดภัย,เป็น Stock Checker,ควบคุมกุญแจและการเบิกจ่ายทรัพย์สินทั่วไป,สามารถปฏิบัติงานกะกลางคืนได้,สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

 พนักงานต้อนรับลูกค้าอาวุโส

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี
- มีบุคลิคภาพดี,รักงานในด้านการบริการ,มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม 2 ปี,สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

 พนักงานต้อนรับลูกค้า

- เพซ ชาย / หญิง
- อายุ 20-30 ปี
- วุฒิปวช.-ป.ตรี มีบุคลิคภาพดี,รักงานในด้านการบริการ,มีไหวพริบดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี,สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 แม่บ้าน ระดับอาวุโส

- เพศหญิง
- อายุ 25-40 ปี
- วุฒิปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและควบคุมการทำงานของแม่บ้าน,มีระเบียบและรักความสะอาด,มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

 แม่บ้าน

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ทำความสะอาดห้องพักและและพื้นที่อื่นๆ,ดูแลทรัพย์สินของโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่ดี,จัดซื้อของใช้สำหรับแขก,ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
รักความสะอาด มีระเบียบ,ขยันและอดทน

 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 25-35 ปี วุฒิป.ตรี
- ดูแลควบคุมพนักงานขาย,ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด,ดูแลสต็อกและเอกสารหน้าร้าน,รักงานขายและการบริการ,
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2434-6921 ต่อ 130-133 ( สำนักงานใหญ่) หรือ ส่งประวัติได้ที่ E-MAIL tawatchai.cp@penagroup.com ,natcha.np@penagroup.com